IoT DevOps Engineer

Back to Career

Opis stanowiska:

 • Projektowanie i rozwijanie nowych platform IoT w oparciu o AWS IoT core,
 • Budowanie środowisk opartych na IoT open source platforms,
 • Tworzenie konfiguracji CI/CD dla systemów IoT: firmware, chmura i aplikacje mobilne,
 • Zaangażowanie w działania związane z wdrażaniem produktów IoT,
 • Opracowywanie analiz technicznych i  projektów oraz współpraca z klientem jako kontakt techniczny.

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie:

 • Wyższe wykształcenie kierunkowe (informatyka, robotyka, telekomunikacja),
 • Znajomość języków Ansible, Terraform, Python,
 • Bardzo dobra znajomość administracji Jenkins,
 • Doświadczenie w pracy w środowisku systemów wbudowanych lub IoT,
 • Znajomość systemu Linux w zakresie zarządzania systemem,
 • Umiejętności komunikacyjne oraz praktyczne posługiwanie się językiem angielskim,
 • Umiejętność pracy w zespole i wspólnie z klientem rozwiązywanie problemów,
 • Silna motywacja do zdobywania nowych umiejętności.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wcześniejsze doświadczenie z: AWS IoT Core, Azure IoT lub Google Cloud IoT,
 • Zaawansowana administracja Jenkins: Pipelines, BlueOcean lub Groovy,
 • Znajomość procesów konteneryzacji Docker/Kubernetes,
 • Znajomość systemu kontroli wersji Git i procesu Git-flow,
 • Doświadczenie w rozwijaniu procesów statycznej analizy kodu,
 • Znajomość narzędzi programistycznych w środowisku Linux lub Windows,
 • Doświadczenie w metodologii Agile: Scrum lub Kanban.

Oferujemy:

 • Możliwość udziału w globalnych, urozmaiconych i ciekawych projektach,
 • Kontakt z najnowszymi technologiami,
 • Doskonała okazja do rozwoju osobistego i przyjazna atmosfera pracy,
 • Korzystamy z nowoczesnych technologii: Git Flow, Jira, Agile, Google Chat oraz dokumentacji w chmurze,
 • Stanowiska na poziomach: junior, regular oraz senior – dlatego przedział wynagrodzeń jest bardzo szeroki i konkurencyjny,
 • Środowisko wolne od tytoniu. Czy chcesz i jesteś w stanie przestrzegać tej polityki?

Uwaga dotycząca COVID19: Dbając o wspólne bezpieczeństwo, podczas pandemii wykorzystujemy przede wszystkim pracę zdalną i kontakty online ze współpracownikami, ale wizyty w naszym biurze są nadal możliwe. Nasz proces rekrutacji również odbywa się zdalnie i obejmuje:

 • CV i list motywacyjny w języku angielskim,
 • dwuetapową rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Google Hangouts (w języku angielskim),
 • przegląd próbek kodu źródłowego kandydata.

Prosimy o przesłanie CV wraz z oczekiwaniami finansowymi oraz dostępnością na adres e-mail: career@wizzdev.pl, podając w temacie stanowisko oraz imię i nazwisko.

Prosimy również o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli prawnej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby procesów rekrutacyjnych w WizzDev sp. z o.o. sp.k. zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dyrektywa o ochronie danych). ”

Jeśli chcesz pozostać z nami w kontakcie w przyszłości, dołącz również następujący wzór:
„Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w WizzDev sp. z o.o. sp.k. ”

Back to Career